L a família CORTÉS està en el mon assegurador des de l’any 1960, a traves del Sr. Alfons Cortés i Risco pare de l’actual administrador.

El Sr. Antoni Cortés i Rusiñol actualment persona responsable del despatx, va començar l’any 1974: A traves d’una empresa privada d’assegurances. Va treballar com agent comercial a l’edat de 19 anys.

L’any 1983 va passar a ser responsable de les oficines de la comarca del Bages, i posteriorment, l’any 1985, la companyia el va anomenar Director de les oficines de Vic, que al mateix temps tenien sota la seva responsabilitat, les oficines i la cartera de clients corresponents a les comarques: d’Osona, el Ripollès, el Bages i el Berguedà.

L’any 1996, la companyia el va anomenar Director de la Delegació de les Illes Balears a Palma de Mallorca, on es va traslladar a viure amb la seva família, càrrec que va tenir fins l’any 1999; i des d'aquest any fins al maig del 2001 va ser responsable de les oficines de la província de Girona.

L’any 2001: Va crear CORTES Assessoria Assegurances S. L. a la ciutat de Vic, fen assegurances per empreses i Institucions.

CORTES Assessoria Assegurances
C/ Andreu Febrer, 12, 3r.
Tel. 93 889 48 70 - Fax 93 885 70 99
cortes@cortesassegurances.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 35353, foli 168, fulla B264694.
NIF: B-63039911